Contact

Múltiplos

 

 

Múltiplos distribueix totes les edicions de Crani editorial. Múltiplos és una estructura independent creada per a la difusió i distribució de publicacions d’artista. Les seves línies d’acció inclouen una llibreria a Barcelona, amb un catàleg d’àmbit nacional i internacional, i amb una programació regular d’activitats; una distribuïdora de publicacions produïdes a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica; i la realització de projectes relacionats amb les publicacions d’artista, en col.laboració amb altres agents i iniciatives.

 

Múltiplos distributed all editions of Crani publishers. Múltiplos is a Barcelona based structure for the dissemination and distribution of artists’ publications. It works as an online bookshop stocking international publications, as a distributor –specializing in the ones from Spain, Portugal and South America- and as an office conceiving and producing projects and workshops related somehow to artists’ publications.

 

Joaquim Costa, 30

08001 Barcelona

info@multiplosbooks.org

www.multiplosbooks.org